Tävling!

Kom på en grym ny slogan för oss!
Det bästa bidraget får följa med i Betongmästarnas sponsrade driftingbil.

Skicka in ditt bidrag via vår Facebook-sida och motivera även varför du ska få följa med.

Tävlingen

Tävlingsperioden pågår mellan 19 augusti och 20 augusti, och är öppen för alla över 18 år bosatta i Sverige. Anställda på Betongmästarna får inte delta i tävlingen själva eller via ombud.

En jury bestående av representanter från Betongmästarna utser en vinnare. De tar bland annat hänsyn till kreativitet, originalitet och personlig utformning och deras beslut kan ej överklagas.

Deltagare får tävla en gång var.

Vinnaren

Vinsten är medåkning i Driftingbil med uppskattat värde på 995 kr. Vinsten är personlig och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Vinnaren kontaktas senast 25 augusti, och får då närmare information gällande praktiska detaljer av vinsten.

Betongmästarna har rätt att publicera vinnarens för- och efternamn på betong-mastarna.se samt i Betongmästarnas sociala kanaler. När du skickar in ditt bidrag avsäger du dig upphovsrätten gällande bidraget. Betongmästarna har därför rätt att använda sig av alla tävlingsbidrag på valfritt sätt utan begränsningar avseende tid, geografi eller media. Givetvis enligt Betongmästarnas normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

Betongmästarna ansvarar inte för tävlingsbidrag som på grund av tekniska omständigheter försvunnit eller sänts fel. Betongmästarna kommer att lagra personuppgifter för att kunna kontakta vinnarna.